HomeMapa stránek › Anketa: Perspektivy ideálů

Anketa: Perspektivy ideálů propagovaných v díle Jaroslava Foglara

Napište nám, jaké jsou podle vás v současném světě další perspektivy ideálů propagovaných v knihách Jaroslava Foglara, v De Amicisově knize Srdce a jiných podobných. Formulář najdete dole na této stránce.

Potom si také určitě přečtěte vyjádření kolemjdoucích a různých pátračů k publikaci Mýtus zvaný Stínadla.

Z doposud zaslaných anketních vyjádření jsme vybrali:

2010-12-01 | Dingo
Je třeba rozlišovat ideály Jaroslava Foglara a ideály propagované ve Foglarovkách. Jestřáb měl věčný ideál chlapectví. Chlapcem zůstal v určitém ohledu po celý život a v mnoha ohledech zůstal chlapcem i mravně. Tím mám na mysli to dobré (určitou nezkaženost) i veškeré s tím spojené limity (dítě nikdy nepochopí plné souvislosti, protože jeho obzory jsou omezené). Ačkoli proto nemohl ve svých příbězích mravní ideály dotáhnout do důsledku (pro zmíněné vlastní limity), číst dnes třeba RŠ je přesto balzám na duši. Obávám se však, že současná společnost jde opačným směrem.
2010-12-03 | Petr Válek
Vzpomínám si na začátek devadesátých let, kdy Miloslav Šimek s nějakém semaforském pořadu s nadsázkou říkal něco ve smyslu: „Rychlé šípy zvítězily nad Bratrstvem Kočičí pracky“. Myslím, že za uplynulých dvacet let už jsme pochopili, že BKP nesídlilo v komunistické straně, ale v nás, jakožto lidské společnosti. BKP je totiž tak trochu v každém z nás. Současná doba bohužel nahrává tomu, abychom v sobě negativní pudy BKP živili: Ostré lokty, dočasné požitky, oportunismus, pověry. Opravdu by mě zajímalo, zda existuje nějaké východisko.
2010-12-03 | Fial
Ideály v knihách Jaroslava Foglara jsou sice velmi pěkné, ale v současnosti mohou fungovat pouze tehdy, bude-li k nim mládež vedena správnou výchovou. Některé prvky výchovy ve Foglarově díle jsou uvedeny, je však nutné si je převést do současné doby. I když budou ideály splňovat všechny děti, i ta malá část může být současnému světu velmi prospěšná.
2010-12-03 | Ivo Fencl
Jednou jsem s Foglarem hovořil v Křišťanově ulici, kam mě pozval na návštěvu (1995), a hovořili jsme i na téma ideálního věku jeho chlapců. Neuvedu teď přesné číslo, ale zarazilo mě jedno: bylo nízké. A v určitém věku někteří chlapci „zrazovali“. Jako i jiní vedoucí, také Foglar trpěl, když se opakovaně stával svědkem, jak odchovanci ideály zradí. Ne všichni. Mnozí. Nebo někteří. A puberta zamává s každým, pak si ideály klubovní činnosti neseme dál, ale ne vždy, a přirozené třídění chlapců existovalo za Foglara a existuje dnes. Nedá se mu zabránit. Jsou nevychovatelní lidé a lidé, kteří by ideály našli a donesli v pochodni do stáří i bez Foglara, i bez Amicisova srdce. Je tvrdé tak mluvit o realitě a když Čapek konstatoval, že „člověka nepředěláš, jenom se ti vybarví“, jistě nemyslel na děti, protože ty jsou ještě tvárné, ale taky na děti se výrok bohužel částečně vztahuje. Cosi jako predestinace existuje, jako i vlivy rodiny, a teprve pak je tu vliv skautských či foglarovských ideálů. Pravda, děti dnes méně čtou, a tak ideály nacházejí spíš v oddíle, ocitnou-li se tam. A jak moc ony ideály dusí dnešní cynický svět? Nedomnívám se, že by třeba první republika byla méně cynická. I tenkrát hodně dospělých oněmi ideály pohrdalo, i dnes je někdo odtažen „ďáblem“, ale zbudou Ti, kteří si magii foglarovského světa přesto odnesou. A zda je jich méně? Jsou, a pokud bychom i tohle chtěli udělat předmětem statistiky, obávám se, že by výsledek neříkal pravdu, protože ideály se nedají zmapovat, odvážit ani změřit – a tím spíš zůstávají!
2010-12-04 | Petr Doležal
Propagované ideály nepotřebují další nové perspektivy. Už je přece dávno mají a jsou taková, že nepodléhají času ani společenským systémům. Vždyť je přece nádherné mít pocit, že mne netíží svědomí, že jsem nikomu vědomě neublížil, že se můžu hrdě postavit a bez uzardění či jiných nepříjemných pocitů se zpříma podívat komukoli do očí.
2010-12-04 | Miloš Vraspír – Bobr
Foglarovské ideály stále přetrvávají, samozřejmě v omezené míře o proti minulosti. Přesvědčuji se o tom, jednak svou činností v Sdružení přátel Jaroslava Foglara (dále SPJF, založené v Brně v roce 1990), jednak kontakty s mladou generací (letní tábory, víkendové, klubové a sportovní akce). Na poslední celostátní Valné hromadě SPJF v Brně (20. listopadu 2010) řada mladých foglarovců představila svou činnost a plány do budoucna. Brněnská pobočka SPJF „Perpetuum“ na příklad přišla s nápadem pojízdným karavanem (přívěsem za autem – jako klubovnou) propagovat jak život a dílo J. Foglara-Jestřába, tak i SPJF a klubovou činnost. Forma propagace: cesty po ČR, v posledním období na severní Moravě, na jaře 2011 jsou v plánu další lokality. V karavanu jsou ukázky deníků a kronik z táborů, rozdávány propagační materiály SPJF, prováděny diskuse s hochy a dívkami včetně předvádění her aj.
2010-12-10 | Kant
Kdesi jsem četl, že čas Hochů od Bobří řeky skončil s rokem 1939, protože tím skončily ideály první republiky a vůbec pacifistické ideály meziválečné Evropy. Úplný konec přijde s vymřením generace Hochů od Bobří řeky. Určitě se i dnes najde v každém městě několik dobrých hochů a děvčat. Většina dětí ale sleduje spíš soutěže typu SuperStar, hraje střílečky na počítači a chce se bavit. Chybí pozitivní vzory mezi vědci, lékaři, vynálezci, politiky (?)... Takže většina dětí chce rychle a lacině projít maturitou, pak rychle vysokoškolský diplom a pak hurá rychle vydělávat balík peněz. Je mi líto.
2010-12-11 | Bárina
Kluci už dávno nejsou jako Mirek Dušín, o holkách vůbec nemluvě. Kam zmizela předválečná čestnost a elegance. Držte si klouboky, jedeme z kopce :-//
2010-12-15 | Řešetlák
Znal jsem Jestřába velmi dobře, šest let jsem působil v jeho oddíle. Byl to hodný člověk a čišela z něj ozvěna dávných dob, kdy ještě slova i činy měly svůj opravdový nedeformovaný význam. Dnes, v této době, chybí skutečně silné hnutí lidí, kteří to myslí opravdu dobře a neschovávají se za vzletnými slovy. Vyřeší-li se otázka důvěry mezi námi, pak má světlý svět ještě šanci. Ale jsem už velmi, velmi unavený...
2011-03-02 | Vlčák
nemá si cenu namlouvat že dnes jsou mladí horší a dříve lepší. je stále stejné malé procento romantiku,díky bohu.
2011-03-31 | Kevé
Jakkoliv se zdá, že myšlenky z knih J. F. udělaly koncem druhého tisíciletí pořádné \"ŽBUCH\", myslím, že můžeme být bez obav. Které vlastně myšlenky? Třeba: Láska k vlasti? Čestnost, pravdomluvnost, pomoc slabším (méně schopným)? Chuť a schopnost se sám o sebe postarat (samozřejmě prací a ne okrádáním jiných? Tak to je v době diktatury peněz a úpadku morálky ve společnosti k smíchu (promiňte ty výrazy). Ale určitě to není všem lidem k smíchu a ani nebude. Myslím, že každý slušný člověk v sobě ty ideály nese dál (tedy - snaží se). A taky, že budoucnost lidstva (ovšem pokud nějaká je), nutně musí být spojena se slušnými lidmi, byť jsou třeba v menšině. Ale teď už: \"jen dále, vpřed, jiskří se led a tajemné volají dálky...\"
2011-07-26 | marcelre
Ideály zbrazovamé v těchto knihách jsou nadčasové. Představují základní pilíře celého života. Jen s nimi je možné být naplněný a šťastný. Pokud někdo jen plyne s masou ve stejném proudu konzumu a pokrytectví, o hodně přijde a bude zklamán. Skutečné štěstí je jinde - v našem srdci; v pokoře, obětavosti, v lásce k sobě navzájem, v krásách přírody ...


Zúčastněte se naší ankety i vy

Napište nám, jaké jsou podle vás v současném světě další perspektivy ideálů propagovaných v knihách Jaroslava Foglara, v De Amicisově knize Srdce a jiných podobných.

Doporučený rozsah: Cca 99 slov.

Nejzajímavější příspěvky publikujeme buď na webu Vontové.org nebo v připravované knize věnované fenoménu Stínadel.

Autoři příspěvků poskytují provozovati tohoto webu souhlas s bezplatným publikováním svého příspěvku.


Tvůj příspěvek


Tvůj podpis
›› Zpět na začátek stránky

›› Zpět na úvodní stranu Vontové.org s rozcestníkem