HomeMapa stránekProjekt Čtení pomáhá › Lindgrenová a Mencák

Astrid Lindgrenová a Břetislav Mencák v projektu Čtení pomáhá

Za nejoblíbenější knihu si děti z 3.–5. tříd zvolili v rámci projektu Čtení pomáhá knihu Děti z Bullerbynu švédské autorky Astrid Lindgrenové. Děti z Bullerbynu jsou dobrodružstvím party kluků a holek z odlehlé švédské osady Bullerbyn. Jméno Bullerbyn doslova znamená „Hlučná vesnice“. I přes takový divoký název tvoří osadu pouhé tři domy a každý z nich obývá jedna rodina. Příběhy dětské party z Bullerbynu jsou psány čtivým a pro děti podmanivým způsobem. Navíc se zastávají nadčasových morálních hodnot. Milovníky Foglarovek budou možná zajímat dva drobné detaily...

Foglarova vrstevnice

Celosvětově velice populární švédská autorka knih pro děti Astrid Lindgrenová (nejznámější je její kniha Pipi Dlouhá Punčocha), byla stejný ročník, jako Jaroslav Foglar. Narodila se 14. listopadu 1907. Svého českého spisovatelského kolegu přežila o tři roky. Zemřela 28. ledna 2002.

spisovatelka Astrid Lindgrenová

Obr.: Spisovatelka Astrid Lindgrenová na fotografii z roku 1960. Zdroj: Wikipedia.org

Lindgrenová samozřejmě vycházela z jiných reálií, pracovala s jinou krajinou, psala pro děti mladšího věku a od Foglara se lišila v mnoha dalších ohledech. Na druhou stranu oba autoři čerpali mnohé své náměty z vlastního mládí, a v dětsky expresivních příbězích zdůrazňovali důležitost přátelství a mravních měřítek.

Překlad Břetislava Mencáka je populárnější než Rychlé šípy

Dr. Břetislav Mencák je ve foglarovském světě znám jako redaktor Mladého hlasatele, kde příliš nevěřil Foglarovým výchovným metodám se čtenářskými kluby. Když Jaroslav Foglar, který v té době pracoval jako fakturant u firmy Oskar Stein, nabídl na jaře roku 1935 ředitelství koncernu Melantrich vydávat nový a zábavnější časopis pro děti, jeho návrh byl přijat. Časopis, zpočátku označovaný jako Malý hlasatel a později Mladý hlasatel, začal Melantrich opravdu vydávat. Redaktorem časopisu se však nestal Foglar, ale zkušený Břetislav Mencák.

prvnorepublikový časopis Mladý hlasatel

Obr.: Obálka jednoho z vydání Mladého hlasatele z roku 1939

Bylo to ostatně logické. Osmadvacetiletý Jaroslav Foglar neměl přes všechnu intuici a vypravěčský talent zatím žádnou větší redakční zkušenost. PhDr. Břetislav Mencák byl naproti tomu k povolání vedoucího redaktora připraven klasickým formálním způsobem (se všemi klady a zápory). Narodil se 19. dubna 1903 v Praskačce u Hradce Králové. Po získání doktorského titulu působil jako novinář, redaktor dětských časopisů, básník, prozaik, literární historik a kritik. Věnoval se také překladatelské činnosti (překládal ze švédštiny, norštiny, němčiny).

Generální ředitel Jaroslav Šalda (1880–1965) samozřejmě rychle vycítil budoucí možný přínos mladého Foglara, a snažil se ho v Melantrichu zaměstnat jinak. Jak? O tom si se všemi zajmavými souvislostmi přečtěte v jedinečné knize Mýtus zvaný Stínadla.

Dr. Břetislav Mencák v Mladém Hlasateli Dr. Karel Bureš v Mladém Hlasateli

Obr.: Tiráže Mladého hlasatele z let 1937 a 1939

Ke změně v redakci Mladého hlasatele došlo až na podzim roku 1938, kdy Břetislav Mencák z redakce odešel. Od té doby byl Foglar do redakce přidělen na plný úvazek. Ani tehdy se však nestal vedoucím redakce. Vedením časopisu byl pověřen později smutně známý RNDr. Karel Bureš (1909–2000), dosavadní sportovní redaktor týdeníku Star.

Mencák byl kvalitní překladatel

Břetislav Mencák zemřel 12. března 1981 v Praze. Je správné, aby byl vnímán pouze jako ten, kdo Foglarovi z prvních letech jeho externí spolupráce pro Mladého hlasatele trochu omezoval jeho rozlet? Z části tomu tehdy tak asi opravdu bylo. Jak to v podobných situacích bývá, někdy mohla být akademická odbornost zbytečně na škodu. Jindy zkušený kolega naopak včas dokáže zarazit zbytečně rizikový projekt nezkušeného mládí. Pozdější úspěch Mladého hlasatele, k němuž došlo po Mencákově odchodu převzetím redakce dvojicí Bureš – Foglar, byl každopádně fenomenální.

Děti z Bullerbynu

Obr.: Parta dětí z Bullerbynu na obálce původního švédského vydání populární knihy

V rámci projektu Čtení pomáhá se však text Břetislava Mencáka dočkal jisté satisfakce, když se stal nečekaně úspěšnějším, než nejpopulárnější dílo Jaroslava Foglara. V jakém smyslu? Většina žáků 3.–5. tříd totiž za svou nejoblíbenější knihu s převahou zvolila Děti z Bullerbynu z pera Astrid Lindgrenové. Na druhém místě komiksová vydání Rychlých šípů Jaroslava Foglara.

A co byste řekli, pro je autorem českého překladu Barnen i Bullerbyn? Jestli tipujete, že Břetislav Mencák, hádáte správně. Děti samy tak po mnoha letech postavily práci dvou dávných souputníků na stejně vysokou úroveň. Každého sice v jiné autorské kategorii. To však kvalitní práci ani jednoho z literátů nijak nedevalvuje.


›› Zpět na začátek stránky

›› Zpět na rozcestník projektu Čtení pomáhá

›› Zpět na úvodní stranu Vontové.org s rozcestníkem