HomeMapa stránek › Stručné Curriculum Vitae Jaroslava Foglara

Jaroslav Foglar – Stručný životopis

Výběr důležitých okamžiků z života spisovatele Jaroslava Foglara. Stručný přehled jeho díla najdete v samostatném článku Tvorba Jaroslava Foglara.

1907
Dne 6. 7. 1907 se v Praze narodil Jaroslav Foglar.

cca 1919–1920
Na výzvu kamaráda poprvé navštívil skautský oddíl. Po několika schůzkách se však vážně nachladil, takže mu matka další skautování zakázala.

1920
Podle starší foglarovské literatury měla 13letému Foglarovi vyjít tiskem i první práce tiskem: báseň Měsíční noci. Novější výzkumy však tuto nedoloženou informaci odsoudily do říše chimér. Báseň totiž nikdy nikdo neviděl v tištěné ani v psané dobové podobě.

1923
Cca 16letému Slávkovi Foglarovi prvně vyšla tiskem jeho práce – povídka Vítězství.

1924
Jaroslav Foglar absolvoval dvouletou obchodní školu Gremia pražských knihkupců a začal hledat zaměstnání.

Foglar vstoupil do 34. pražského oddílu Ohnivci, kde získává přezdívku Jestřáb.

1925
První zaměstnání. Od 1. ledna 1925 přijal místo v pražské pobočce nizozemské společnosti Wys Muller & Co. Vykonával především práci poštovního referenta.

reklama firmy Oskar Stein

Už po dvou měsících nalezl stabilnější pracovní pozici. V březnu 1925 začal Jaroslav Foglar pracovat jako praktikant (posléze jako fakturant) ve firmě Oskar Stein, velkoobchod papírem.

V létě vedl skautský tábor s nímž poprvé zavítal do Sluneční zátoky na řece Sázavě.

Po návratu z tábora byl 34. pražský oddíl z rozhodnutí rady Junáka sloučen s druhým pražským oddílem (tzv. Dvojkou). Zpočátku byl Jestřáb z tohoto sloučení značně rozladěn.

1927
Jestřáb převzal vedení Dvojky.

1934
S textem Modrý život Jiřího Dražana se Foglar zúčastnil soutěže pořádané nakladatelstvím Melantrich a stal se jedním ze tří vítězů. Kniha později vyšla pod názvem Přístav volá.

1935
Foglar začal externě spolupracovat s nakladatelstvím Melantrich. Přesvědčil zástupce nakladatelství o koncepci nového časopisu pro mládež. V červnu 1935 proto vyšlo nulté číslo časopisu Malý hlasatel  (krátce nato přejmenováno na Mladý hlasatel).

1937
Dne 8. 5. 1937 vyšla v Mladém hlasateli  Foglarem iniciovaná výzva k zakládání čtenářských klubů.

V létě 1937 vyšlo první vydání knihy Hoši od Bobří řeky s ilustracemi Zdeňka Buriana.

Jaroslav Foglar se podílel na výrobě filmu Pojď s námi!

1938
Začátkem února Foglar zřejmě poprvé ve svém životě připravil program pro rozhlasové vysílání. Zřejmě v něm i sám účinkoval.

program dobového rozhlasu

Ke dni 15. 2. 1938 odešel Jaroslav Foglar po 13 letech z firmy Oskar Stein, velkoobchod papírem a začal působit v propagačním oddělení Melantrichu.

Od listopadu 1938 byl spolu s Karlem Burešem zodpovědný za redakci Mladého hlasatele.

Dne 17. 12. 1938 začal vycházet seriál nazvaný později Rychlé šípy, kreslený JUDr. Janem Fischerem.

1941
V květnu 1941 bylo vydávání Mladého hlasatele zastaveno nacisty. Foglar následně pracoval jako nakladatelský redaktor Melantrichu.

1943
Od července Foglar působil jako externí spolupracovník časopisu Správný kluk, kam také přešly některé čtenářské kroužky z Mladého hlasatele. Protože však vedení kroužků (klubů) neprobíhalo podle představ Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě (kolaboranstká organizace pro rozvoj sportovních aktivit a branné zdatnosti mladých), musel Foglar koncem roku 1941 odejít.

1945
Krátce redaktorem časopisu Junák.

1946
Od jara 1946 začal pracovat v časopisu Vpřed, kam po neshodách přešel z krátkého poválečného působení v časopisu Junák. Představitelé Junáka přestali Foglara vnímat jako skautského spisovatele a ani Foglar se v té době již necítil být v pravém slova smyslu součástí Junáka.

1947
Nepříznivá kritika foglarovek začíná v lidově demokratickém zřízení narůstat a sílit.

1948
Časopis Vpřed přestal vycházet, když už předtím dostal Foglar výpověď. Až do poloviny šedesátých let mu pak politické poměry nedovolovaly publikovat. Skautské hnutí nebylo povoleno. Foglar však svůj oddíl vedl i nadále pod hlavičkou turistických oddílů a tělovýchovných jednot.

1954
V létě byl Foglar podroben prvnímu výslechu u Státní bezpečnosti v Bartolomějské ulici. Foglar pracovníky komunistické kontrarozvědky donucen nechat se zaměstnat v Městské stanici mladých turistů.

1954–1955
Zaměstnán v Městské stanici mladých turistů při odboru školství ÚNV hl. města Prahy.

fotografie Jaroslava Foglara

1955
Na podzim 1955 Foglar podepsal tzv. „vázací akt“ ke spolupráci s ministerstvem vnitra. Jaroslav Foglar je komunistickou kontrarozvědkou evidován jako agent s krycím jménem „Šípek“. Konkrétní škodu mu později nikdo neprokáže. Zároveň je pro svou agenturní neúčinnost donucen své dosavadní místo pracovníka ve stanici mladých turistů vyměnit za místo v domově učňovské mládeže.

1957
V listopadu roku 1957 na rozhlasové stanici Praha I v rámci pásma Rozhlas pro školy živě odvysílána scénka Bratrstvo modrého trojúhelníku dle scénáře Jaroslava Foglara.

1958
Foglar začíná pozvolna spolupracovat s časopisem ABC mladých techniků a přírodovědců.

1955–1964
Foglar zaměstnán jako „vychovatel“ v Domově středoškolské mládeže v Praze. Deset trudných let mezi zhrublou mládeží, která se jeho pokusům o výchovu vysmívá. Od roku 1955 dostal Foglar příležitost drobně přispívat do časopisu Pionýr. V drobné míře se objevují jeho příspěvky nebo zmínky o Foglarově díle i jinde.

1964
Petr Sadecký, později velice kontroverzní příklad pronikavé inteligence a současně velice mizivého mravního povědomí, podnítil s Foglarovým souhlasem ve Zlatém máji diskuzi na téma Proč mlčí Jaroslav Foglar? – Výsledkem je pozvolné obnovení Foglarových publikačních aktivit.

Jaroslav Foglar se stal spisovatelem na volné noze.

1962–1966
Intenzivní spolupráce Jaroslava Foglara s časopisem ABC mladých techniků a přírodovědců.
V polovině šedesátých let začaly zároveň znovu vycházet Foglarovy knihy a kreslené seriály. V roce 1967 přijat za člena Svazu čs. spisovatelů (kandidátem od roku 1957).

1966
V lednu se Foglar poprvé objevil v televizi, konkrétně v pořadu Dobrodružnou stezkou.

sedmdesátá léta
Jaroslav Foglar byl s nástupem normalizace opět označen za nevhodného spisovatele, jeho knihy stahovány z distribuce i z knihoven. Foglar není přijat za člena komunisty „očištěného“ Svazu čs. spisovatelů. V letech 1974–1980 nepublikoval Foglar vůbec. Věnoval se převážně práci s oddílem.

1975
Od ledna do listopadu 1975 byl Foglar u komunistické kontrarozvědky (StB) evidován pod krycím jménem „Jestřáb“ jako potenciální nepřítel socialistického státu.

1987
Po 60 letech nepřetržitého vedení Dvojky předal Jestřáb oddíl svému nástupci.

Vlivem politického uvolňování a aktivit Foglarových spolupracovníků se spisovatel začal dostávat do veřejného života. Znovu začínají vycházet Foglarovy knihy. V prosinci přijat za člena Svazu čs. spisovatelů.

po 1989
Bezprostředně po roce 1989 zažil Foglar velkou společenskou rehabilitaci. Jeho knihy začaly být opět prodávány v obrovských nákladech.

1992
Dne 18. 11. 1992 byl spisovatel přepaden dvěma učni, kteří ho chtěli okrást o peníze. Ubránil se a zavolal o pomoc.

od 1995
Jaroslav Foglar byl dlouhodobě hospitalizován v nemocnici.

1999
Spisovatel Jaroslav Foglar zemřel v pražské Thomayerově nemocnici dne 23. 1. 1999.

2010
Dne 17. 12. 2010 vyšla kniha Mýtus zvaný Stínadla, která sedmdesát let od vydání prvního stínadelského příběhu shrnuje dosavadní stěžejní badatelské poznatky v tomto směru a odhaluje řadu nečekaných souvislostí.

obálka nové knihy o Stínadlech           Obsah knihy Mýtus zvaný Stínadla

Procitnutí
Život a četba – věčná inspirace
Čtenářské kluby a Rychlé šípy
Malý stínadelský bedekr
Kde jsou, nebo nejsou Stínadla?
Kluci ve městě
Vontové, Františkáni a Petráci
Vojtěch Vont, Ota Losna a další jména
Ježek v kleci
Létající kolo
Žlutý kvítek a Večer světel
Postvontská hnutí
Foglarovi napodobitelé
Kult a nenaplněné ideály
Quo vadis?

Další informace najdete na prezentační stránce knihy o Stínadlech.

2011
S koncem léta vychází po velkém úspěchu knihy Mýtus zvaný Stínadla již druhé a rozšířené vydání této publikace. Vydání bylo k tisku připraveno sedmdesát let po vyjití poslední kapitoly prvního vydání Foglarova románu Záhada hlavolamu (1941).


›› Zpět na začátek stránky

›› Zpět na úvodní stranu Vontové.org s rozcestníkem