HomeMapa stránek › koncern Melantrich

Koncern Melantrich

Tiskárna a nakladatelství Melantrich bylo svým významem i dlouhou korporátní historií jedním z důležitých vydavatelských podniků v české historii vůbec. Podnik vznikl roku 1898, kdy působil pod názvem Tiskařské družstvo Národně sociální strany. V roce 1910 došlo ke změně jeho názvu, přičemž inspirací se stal Jiří Melantrich z Aventina (1511–1580), významný český renesanční tiskař a nakladatel. Pravdou je, že národně sociální Melantrich pak v období meziválečné První republiky sehrával na kulturním i politickém poli v mnoha ohledech podobný význam, jako Jiří Melantrich v období renesance.

V roce 1910 jednatelé Melantrichu zakoupili důležitou parcelu na Václavském náměstí, kde později vznikl známý palác Melantrichu zvaný Hvězda. Původně stál na parcele dům č. 793. Ten byl však zbořen a roku 1913 namísto něho vybudována dominantní centrála společnosti i s tiskárnou. Vedle toho Melantrich provozoval i jiné tiskárny.

Po mírných potížích způsobených válečnými potížemi, po první světové válce, za První republiky, produkce Melantrichu mohutně expandovala. Už od roku 1924 byl Melantrich akciovou společností. Začal vznikat velký koncern.

budova Melantrichu 2011

Na fotografiích výše bývalá budova Melantrichu, zvaná Hvězda. Zcela nahoře osvětlená budova na snímku z třicátých let. Na barevné fotografii níže stav v roce 2011.

Za První republiky se Melantrich rychle stal nejvýznamnějším polygrafickým podnikem v Čechách. Vydával celou řadu novin a časopisů. Od tradičních deníků (od roku 1907 České slovo) přes lifestylové časopisy (např. Hvězda československých paní a dívek), sportovní časopisy (Star), časopisy mládežnické a trampské (Mladý hlasatel, Ahoj na sobotu) až po lehký bulvár (Pražský ilustrovaný zpravodaj). Od roku 1919 začal Melantrich také vydávat knižní publikace a to jak díla populární, tak i naučnou literaturu, sebrané spisy významných osobností a samozřejmě i soudobou beletrii a poezii.

Objem vyráběných tiskovin byl tak veliký, že jediná tiskárna na Václavském náměstí by nepostačovala. Už v roce 1919, kdy Melantrich získal oprávnění k nakladatelské činnosti, koupil tiskárnu ve Spálené ulici, kterou vybavil nejmodernějším tiskařským vybavením. V roce 1926 získal další akvizici v podobě smíchovské tiskárny Koppe & Bellmann, známé z dřívější doby především výrobou pohlednic. Následovalo zřízení filiálek Melantrichu v Ostravě, Brně a v Žilině.

Během druhého desetiletí První republiky se Melantrich začal podílel i na výrobě filmů. Ještě před začátkem války se začal angažovat v hudebním průmyslu, dále v cestovním průmyslu a nakonec i v pojišťovnictví. Stěžejní podnikatelskou činností však byla polygrafie. V roce 1938 měl Melantrich okolo 2.000 zaměstnanců, obrat 138.298.705 Kčs, a patřil k největším a nejmodernějším polygrafickým podnikům v Evropě.

›› O Jaroslavu Foglarovi, který v Melantrichu chvíli pracoval jako copywriter a pak především jako redaktor, čtěte dále v článku Jaroslav Šalda – ten „velký plantážník“.


›› Zpět na začátek stránky

›› Zpět na úvodní stranu Vontové.org s rozcestníkem