HomeMapa stránekfirma Oskar Stein › PR článek firmy Oskar Stein

PR článek firmy Oskar Stein

Ve firmě Oskar Stein, velkoobchod papírem  pracoval Jaroslav Foglar v letech 1925–1938. Tedy celých třináct let. Firma byla známá svou pečlivostí a přesností. Následující článek byl u příležitosti pražského oborového veletrhu otištěn roku 1921 v Lidových novinách.

Pražský veletrh

Stánek č. 1396 v pavilonu grafiky, kdež umístěna jest výstavka fy. Oskar Stein, Praha I, Templova ul. č. 11, podává nám názorný příklad, jak lze vkusně a účelně s obzvláštním zřetelem na přání a potřeby interesentů exposice uspořádati.

Kupec má účelným uspořádáním možnost rychle své nákupy uskutečniti a o vzhledu a jakosti výrobků se přesvědčiti. Moderní obálkový, předsádkový a nálepkový papír shlédnouti možno v dokonalém zpracování. Vidouce výtečnou kvalitu tohoto zboží chápeme, že praktické Německo již dlouho používá těchto prvotřídních výrobků v knihtiskařství, nahrazujíc jimi drahá plátna.

Odborníka zaujme pozoruhodně zpracovaný karton a papír pro umělecké přílohy. Grafické industrii přináší firma O. Stein různé papíry pro všechny druhy tisku, zvláště prvotřídní výrobky pro autotypii, offsettisk, pro mědi- a barvotisk a pro tisk z hloubi. Pozornost budí druh papíru pro nejtěžší tisk ilustrací, který spolu s papírem pro umělecký barvotisk podle provedených zkoušek neobyčejně se v tiskařství osvědčil.

Tím vším však není mnohostrannost firmy Oskar Stein vyčerpána. Závody firmy O. Stein mohou dodati veškeré druhy papíru na výrobu papírnického zboží pro veškeré odbory grafické, firma dodává speciální papíry pro průmysl, balicí papír, jehož různé druhy exposice obsahují, a zvláštní papír pro chemickou industrii, parfumerii pro balení potravin, pro kteréžto jednotlivé účely užívá se různě připravovaných výrobků, aby plně svému účelu vyhověly.

Značné pozornosti odborníků těšila se specialita, kterou firma Oskar Stein uvedla na trh. Jest to karton na výrobu skládacích kartiček, na jedné straně hlazený, jiskřivé bělosti, se schopností neobyčejně jasně přijímati tisk. Tento karton vyráběn lest také barevný; pro embalage potravin a pro chemickou industrii jen svému účelu přiměřeným způsobem impregnován a preparován. Přes speciální a jistě hodnotné vlastnosti, jak z kruhů znalců bylo potvrzeno, jest tento druh kartonu neobyčejně laciný a vzhledem k ceně oproti jiným, jakostí daleko nedostihujícím výrobkům, konkurence schopným.

Co každého odborníka udivilo, bylo neobyčejné množství druhu výrobků papírové industrie, jež firma O. Stein v tak výtečných jakostech vystavovala. Staří odběratelé firmy potvrzují souhlasně úžasnou dochvilnost a promptní provedení zakázek. Tuto pohotovost fy. O. Stein můžeme si vysvětliti neobyčejně zdařilou obchodní kombinací, kterou firma osvědčila svou obchodní čilost.

Firma neprodává pouze své výrobky, nýbrž přijala i zastoupení velkých renomovaných závodů pro československou republiku, ostatní státy succesní a pro Balkán. Jméno závodů jako jest F. E. Weidermüller, Leonarth synové, Otto Günther, Greiz a Bunt- u Luxuspapierwaren-Fabrik Goldhach svědčí o seriosním základu a ozřejmují tak, proč fa. Oskar Stein může každé zakázce, ať týká se jakéhokoliv druhu zboží, hladce vyhověti.

Jest věru těžko ve vymezeném krátkém článku dotknouti se všech výrobních a obchodních vymožeností, kterými firma Oskar Stein exceluje. Nutno však ještě pochvalně se zmíniti o pečlivosti, se kterou firma Oskar Stein věnovala vypravení různých plakátů, knih na papíru vlastní výroby, které tvoří neobyčejně vkusný rámec exposice spolu s rozličnými vzory luxusního i obyčejného papíru.


›› Zpět na začátek stránky

›› Zpět na úvodní stranu Vontové.org s rozcestníkem