HomeMapa stránek › firma Oskar Stein

Oskar Stein, velkoobchod papírem

Do obchodního rejstříku Republiky československé byla pražská firma Oskar Stein zapsána dne 2. dubna 1919. Ovšem s nejrůznějšími kancelářskými potřebami její zakladatel Oskar Stein obchodoval už za Rakousko-Uherska. Tehdy ještě Oskar Stein se svou firmou sídlil v Hybernské ulici č. 30.

novinová reklama firmy Oskar Stein

Firemní sídlo firmy Oskar Stein na adrese Železná ulice č. 14 bylo ještě během prvního půl roku republikové činnosti Steinovy firmy přesunuto do Templové ulice č. 4, která je jen několik kroků od svatojakubského kostela. Od konce roku 1920 figuroval ve firmě jako společník zakladatelův syn Karel Stein. K 1. březnu 1929 společnost přesídlila do nově zakoupeného domu v ulici Betlémská 263.

Těžištěm obchodní činnosti Oskara Steina se postupně stal dovoz a velkoprodej papíru. Rozhodující v tomto smyslu byla spolupráce s tradiční papírnou ve slovenském Dolním Harmanci, jejíž historie sahá až k roku 1829. Smlouva o výhradním zastoupení, kterou Harmanecká továrna na papír, a. s., v roce 1921 uzavřela s firmou Oskar Stein, byla pro další rozvoj Steinovy firmy rozhodující. Steinova firma postupně získala řadu prestižních zákazníků, mezi jinými i koncern Melantrich.

Oskar Stein se stal uznávaným obchodníkem. Zprávy o jeho životě se objevovaly v kulturních rubrikách dobových deníků.

Oskar Stein oznámení o svatbě Oskar Stein – havárie automobilu

Po smrti Oskara Steina v roce 1932 se jediným jednatelem společnosti stal Karel Stein, který se mimo jiné výrazně angažoval v pomoci uprchlíkům z nacistického Německa. Steinové byli Židé…

O dalších souvislostech s rychlým prodejem jejich firmy koncem třicátých let se více dočtete na příslušných místech knihy Mýtus zvaný Stínadla. Z této čtivé faktografické publikace rovněž pochopíte, odkud pochází fotografie skladu papíru umístěná v záhlaví této stránky. Zajímavé informace k činnosti Oskar Stein obsahuje i PR článek firmy Stein z roku 1921, který najdete přímo na tomto webu.

Jak dokládají výpisy z dobového obchodního rejstříku, právním nástupcem firmy Oskar Stein, velkoobchod papírem, byla za války společnost OSTA, velkoobchod papírem, a. s., jejíž majetek se pozdějším poválečným znárodněním rozplynul ve státním koncernu Spojene papierne, n. p., Harmanec. Další související informace jsou uvedeny v knize Mýtus zvaný Stínadla.

Někdy se také objevují názory, že nástupnickou firmou prvorepublikového papírenského velkoobchodu Oskar Stein je v současnosti společnost Ospap a.s. To je však chybný závěr, založený na mylné dedukci. Společnost Ospap byla ve skutečnosti založena ke dni 1. dubna 1958 jako Odbytové sdružení papírenského průmyslu.

Velkoobchod Oskar Stein a jejich fakturant Jaroslav Foglar

Pro většinu návštěvníků webu Vontové.org je pochopitelně nejzajímavějším prvkem skutečnost, že zaměstnancem firmy Oskar Stein byl dlouhých třináct let spisovatel Jaroslav Foglar. Ve Státním oblastním archivu v Praze leží v jednom z doposud nezpracovaných fondů velice zajímavá a až do prosince 2010 neznámá korespondence, kterou mezi sebou vedli představitelé společnosti Oskar Stein a fakturant této firmy, pan Jaroslav Foglar.

novinová zpráva Oskar Stein zemřel

Korespondence poskytuje velice zajímavý pohled na pracovní i jiné vztahy panující ve firmě Oskar Stein, velkoobchod papírem. Vstřícné jednání Karla Steina, který po otcově smrti rodinný podnik vedl, může dodnes sloužit jako ukázkový příklad vzorové horizontální komunikace a zájmu podnikového manažera o své zaměstnance. Vzájemná korespondence z přelomu let 1937–1938 vedle toho odkrývá doposud neznámé souvislosti, které patrně usnadnily Foglarovo rozhodování v době, kdy opakovaně dostával nabídku pracovat v koncernu Melantrich.

V níže uvedených kapitolách, které na tomto webu v souladu s platným autorským zákonem zpřístupňujeme čistě pro úzký okruh foglarovských badatelů nekomerčně za účelem vzdělávacím, najdete ukázky z archivního fondu v podobě přepisu klíčových dokumentů. Některé další jsou spolu s doplňujícími informacemi a přesnou indexací publikovány v knize Mýtus zvaný Stínadla.

Výše uvedenou knihu navíc doporučujeme ke čtení všem zájemcům o bližší seznámení s dalšími málo známými informacemi ze života spisovatele Jaroslava Foglara. Kniha má podtitul Rychlé šípy, Vontové a hlavolam – Realita versus fikce. V publikaci najdete informace o pozadí vzniku chlapeckého klubu Rychlé šípy, Foglarovy inspirační zdroje pro romány o Stínadlech a další zajímavé informace, doplněné devadesáti působivými obrazovými a fotografickými přílohami.


obálka nové knihy o Stínadlech           Obsah knihy Mýtus zvaný Stínadla

Procitnutí
Život a četba – věčná inspirace
Čtenářské kluby a Rychlé šípy
Malý stínadelský bedekr
Kde jsou, nebo nejsou Stínadla?
Kluci ve městě
Vontové, Františkáni a Petráci
Vojtěch Vont, Ota Losna a další jména
Ježek v kleci
Létající kolo
Žlutý kvítek a Večer světel
Postvontská hnutí
Foglarovi napodobitelé
Kult a nenaplněné ideály
Quo vadis?

Další informace najdete na prezentační stránce knihy o Stínadlech.

›› Zpět na začátek stránky

›› Zpět na úvodní stranu Vontové.org s rozcestníkem