HomeMapa stránekRychlé šípy › Srovnání jednotlivých verzí prvního příběhu

Černí jezdci řádí / Mirek osvobozuje Jarku

›› Jednotlivá okénka příběhu pro listování: nadpis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

První okénko: Jednoho dne na přelomu léta a podzimu roku 1938, v jisté pražské čtvrti... Čtenářům zatím neznámý atletický blonďák přibližně ve věku 15–16 let něco zaslechl. Sám sobě říká: „Co se děje? Kdo to tam křičí?“ Text je v jednotlivých verzích identický. Všimněte si však, že v původních verzích příběhu měl i Mirek Dušín účes „na podkovu“, podobně jako brunet Jarka. Teprve v poválečné verzi padá Mirkovi do čela už jen jedna vlnka...

Původní příběh Rychlých šípů První překreslený příběh Rychlých šípů Druhý překreslený příběh Rychlých šípů

Čím lze doložit údaj, že k setkání Mirka Dušína a Jarky Metelky došlo v období pozdního léta roku 1938? Na čem se zakladá údaj, že Mirkovi bylo asi 15–16 let? A žili hoši známí později jako Rychlé šípy opravdu v Praze? Odpovědi najdete v knize Mýtus zvaný Stínadla.

Vývoj kresleného příběhu a vznik klubu Rychlé šípy

Tato obrazová komparativní analýza, která dokumentuje překreslování několika prvních dobrodružství Rychlých šípů Jaroslava Foglara, slouží pro čistě badatelské a vzdělávací potřeby ve smyslu § 31 autorského zákona č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Autorem scénáře a textů je ve všech čtyřech, respektive 16 příbězích redaktor Jaroslav Foglar. Autorem většiny kreseb je JUDr. Jan Fischer (u některých příběhů uváděn jako Fišer).

První příběh Rychlých šípů Druhý příběh Rychlých šípů Čtvrtý příběh Rychlých šípů Pátý příběh Rychlých šípů

Další pozoruhodné a jinde nepublikované informace o pozadí vzniku klubu Rychlé šípy a o jejich výpravách do tajemných Stínadel najdete v knize Mýtus zvaný Stínadla.


›› Zpět na začátek stránky

›› Zpět na centrální komentář o překreslování prvních příběhů klubu Rychlé šípy