HomeMapa stránekRychlé šípy › Srovnání jednotlivých verzí prvního příběhu

Černí jezdci řádí / Mirek osvobozuje Jarku

›› Jednotlivá okénka příběhu pro listování: nadpis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Třetí okénko: Co nepěkného měl Jarka o Černých jezdcích říct, to se patrně nikdy nedozvíme. Pokud se k nim však vůbec nějak vyjádřil (Černí jezdci jen zabíjejí čas a hledají, koho šikanovat), pak to patrně byla nějaká intelektuální poznámka, kterou Černí jezdci pochopili po svém. Samotný Jarka trval na tom, že Černým jezdcům žádnou pozornost nevěnoval.

Jarka Metelka odpovídá: „Nic jsem o vás neřekl. Nikdy jsem vám nenadával!“ – „Vy zbabělci! Neodprosím!“ ~~~ „Nevím tedy, proč bych měl odprošovat!“

Původní příběh Rychlých šípů První překreslený příběh Rychlých šípů Druhý překreslený příběh Rychlých šípů

Vývoj kresleného příběhu a vznik klubu Rychlé šípy

Tato obrazová komparativní analýza, která dokumentuje překreslování několika prvních dobrodružství Rychlých šípů Jaroslava Foglara, slouží pro čistě badatelské a vzdělávací potřeby ve smyslu § 31 autorského zákona č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Autorem scénáře a textů je ve všech čtyřech, respektive 16 příbězích redaktor Jaroslav Foglar. Autorem většiny kreseb je JUDr. Jan Fischer (u některých příběhů uváděn jako Fišer).

První příběh Rychlých šípů Druhý příběh Rychlých šípů Čtvrtý příběh Rychlých šípů Pátý příběh Rychlých šípů

Další pozoruhodné a jinde nepublikované informace o pozadí vzniku klubu Rychlé šípy a o jejich výpravách do tajemných Stínadel najdete v knize Mýtus zvaný Stínadla.


›› Zpět na začátek stránky

›› Zpět na centrální komentář o překreslování prvních příběhů klubu Rychlé šípy