HomeMapa stránekRychlé šípy › Srovnání jednotlivých verzí prvního příběhu

Černí jezdci se mstí / Přistupuje Jindra Hojer

›› Jednotlivá okénka příběhu pro listování: nadpis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Druhé okénko: V tomto případě se i v původním znění příběhu objevuje zvěd Černých jezdců bez šátku na obličeji. Ten by mu totiž paní Nosálková ani nestrpěla. Jeho kumpáni schovaní za rohem však měli nezbytné šátky nasazeny. V původní předválečné verzi je to také první příběh, z něhož se čtenáři dozvěděli, že onen blonďatý chlapec se jmenuje Mirek.

Černý jezdec: „Nevíte kam odešel Mirek (Dušín), paní Nosálková?“ Na odpověď si museli příznivci počkat na dobu poválečnou, kdy paní Nosálkové z úst vyšla bublina: „Šel někam s kamarádem, ale kam, to nevím!“

Původní příběh Rychlých šípů První překreslený příběh Rychlých šípů Druhý překreslený příběh Rychlých šípů

Vývoj kresleného příběhu a vznik klubu Rychlé šípy

Tato obrazová komparativní analýza, která dokumentuje překreslování několika prvních dobrodružství Rychlých šípů Jaroslava Foglara, slouží pro čistě badatelské a vzdělávací potřeby ve smyslu § 31 autorského zákona č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Autorem scénáře a textů je ve všech čtyřech, respektive 16 příbězích redaktor Jaroslav Foglar. Autorem většiny kreseb je JUDr. Jan Fischer (u některých příběhů uváděn jako Fišer).

První příběh Rychlých šípů Druhý příběh Rychlých šípů Čtvrtý příběh Rychlých šípů Pátý příběh Rychlých šípů

Další pozoruhodné a jinde nepublikované informace o pozadí vzniku klubu Rychlé šípy a o jejich výpravách do tajemných Stínadel najdete v knize Mýtus zvaný Stínadla.


›› Zpět na začátek stránky

›› Zpět na centrální komentář o překreslování prvních příběhů klubu Rychlé šípy