HomeMapa stránekRychlé šípy › Srovnání jednotlivých verzí prvního příběhu

Černí jezdci se mstí / Přistupuje Jindra Hojer

›› Jednotlivá okénka příběhu pro listování: nadpis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Sedmé okénko: Dochází k dalšímu rozhodujícímu setkání, důležitému pro pozdější založení klubu Rychlé šípy. Na dvoře domu, kterým hoši probíhají, sedí na bedně pro písek Jindra Hojer, který se asi před rokem přistěhoval z Brna. Jarka Metelka ho zjevně od vidění zná. Jindra Hojer byl tak v předválečné verzi vůbec první hoch, jehož jméno znali čtenáři jménem!

Mirek Dušín k Jarkovi: „V té bedně se ukryjeme!,“ říká, když vidí velkou bednu. „A Jindra Hojerů nás musí zachránit,“ odpovídá Jarka. V poválečně verzi prostě rovnou říká: „Jindro Hojere, schovej nás tady někde před Černými jezdci!“

Původní příběh Rychlých šípů První překreslený příběh Rychlých šípů Druhý překreslený příběh Rychlých šípů

Odkud pochází informace, že se Jindra Hojer do Prahy přestěhoval z Brna? Proč se tato informace téměř v žádném Foglarově díle neobjevuje? Odpovědi najdete v knize Mýtus zvaný Stínadla.

Vývoj kresleného příběhu a vznik klubu Rychlé šípy

Tato obrazová komparativní analýza, která dokumentuje překreslování několika prvních dobrodružství Rychlých šípů Jaroslava Foglara, slouží pro čistě badatelské a vzdělávací potřeby ve smyslu § 31 autorského zákona č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Autorem scénáře a textů je ve všech čtyřech, respektive 16 příbězích redaktor Jaroslav Foglar. Autorem většiny kreseb je JUDr. Jan Fischer (u některých příběhů uváděn jako Fišer).

První příběh Rychlých šípů Druhý příběh Rychlých šípů Čtvrtý příběh Rychlých šípů Pátý příběh Rychlých šípů

Další pozoruhodné a jinde nepublikované informace o pozadí vzniku klubu Rychlé šípy a o jejich výpravách do tajemných Stínadel najdete v knize Mýtus zvaný Stínadla.


›› Zpět na začátek stránky

›› Zpět na centrální komentář o překreslování prvních příběhů klubu Rychlé šípy