HomeMapa stránekRychlé šípy › Srovnání jednotlivých verzí prvního příběhu

Černí jezdci se mstí / Přistupuje Jindra Hojer

›› Jednotlivá okénka příběhu pro listování: nadpis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Deváté okénko: Okamžitě nato přibíhají Černí jezdci a obklopují Jindru Hojera sedícího na bedně. Jejich vůdce se Jindry v chvatu zeptá: „Rychle, kam zmizeli ti dva, kteří sem teď přiběhli?“ Jindra odpovídá a lže, jak když tiskne: „Proběhli dvorem a zmizeli v druhém východu!“

Původní příběh Rychlých šípů První překreslený příběh Rychlých šípů Druhý překreslený příběh Rychlých šípů

Lze nad Jindrovou lží mávnou rukou pouze proto, že vedla k záchraně Mirka a Jarky? Odpověd hledejte v knize Mýtus zvaný Stínadla.

Vývoj kresleného příběhu a vznik klubu Rychlé šípy

Tato obrazová komparativní analýza, která dokumentuje překreslování několika prvních dobrodružství Rychlých šípů Jaroslava Foglara, slouží pro čistě badatelské a vzdělávací potřeby ve smyslu § 31 autorského zákona č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Autorem scénáře a textů je ve všech čtyřech, respektive 16 příbězích redaktor Jaroslav Foglar. Autorem většiny kreseb je JUDr. Jan Fischer (u některých příběhů uváděn jako Fišer).

První příběh Rychlých šípů Druhý příběh Rychlých šípů Čtvrtý příběh Rychlých šípů Pátý příběh Rychlých šípů

Další pozoruhodné a jinde nepublikované informace o pozadí vzniku klubu Rychlé šípy a o jejich výpravách do tajemných Stínadel najdete v knize Mýtus zvaný Stínadla.


›› Zpět na začátek stránky

›› Zpět na centrální komentář o překreslování prvních příběhů klubu Rychlé šípy