HomeMapa stránek › Vlajky a prapory

Jak měly vypadat vlajky klubů Mladého hlasatele

Prapor je jedním z tradičních profánních atributů příslušnosti k určité skupině či cechu. Na úrovni moderních národů, států i armád nahradily vlajky a prapory ve smyslu značek dřívější šlechtické erby staré doby… Odkud prapory převzali i skauti. Od nich je zas do svého klubového systému převzal Jaroslav Foglar.

Jak vypadaly vlajky klubů Mladého hlasatele a k čemu měly sloužit? Základní informace byly v Mladém hlasateli zveřejněny už v roce 1937. Jak je patrné, šlo o mimořádně silné atributy příslušnosti jak ke klubovnímu hnutí Mladého hlasatele, tak i k vlastnímu klubu. Ve Foglarově předválečném klubovním systému byla harmonizaci vlajek věnována značná pozornost. I když formálně vzato to možná byly spíše prapory

vexilologie, Mladý hlasatel a Jaroslav Foglar

V pokynech Mladého hlasatele stálo:

„Zhotovte si vlajku pro svůj klub z jakékoliv modré látky, asi jako je naše vlajka na titulní straně Hlasatele v záhlaví. Tvar a rozměry vidíte na připojené kresbě. Písmena m h budou žlutá, stejně jako pruh na druhé straně vlajky. Číslo a text „Klub M. H.“ budou červené. Jméno klubu můžete umístit (vyšít) na druhé straně vlajky, bud žlutě, nebo červeně.

Jaký kus látky potřebujeme na vlajku? Nebudeme-li ji dělat dvojitou, to jest ze dvou stejných trojúhelníků na sebe položených, stačí obdélník látky o rozměru 16 × 50 cm. Tento obdélník rozstřihneme úhlopříčně, čímž nám vzniknou dva úzké trojúhelníky, jež sešijeme do jednoho širokého, jehož kratší strana měří pak předepsaných 30 cm. (Centimetr padne na sešití.)

vexilologie a Mladý hlasatel

Máte-li látky dostatek, můžete z ní ovšem střihnouti vlajku 30 × 50 cm a máte ušetřeno sešívání dvou trojúhelníků z obdélníku. Ostatně maminky či sestřičky, nebo dokonce členky klubu jistě samy nejlépe poradí, jak do toho. Snad ji dokonce samy i vyšijí. Jen dbejte na přesné rozměry a vzhled, aby byly vlajky všech klubů stejné.

Vlajka bude vždy přítomna vašemu jednání a práci, nesmíte ji nikdy zneuctíti. Při výpravách bude nesena s sebou, podle ní se bude poznávati vaše příslušnost ke klubům M. H.“

Vlajky za 12 korun dodá Zdeněk Plesnivý

Jak z popisu vidno, výroba vlajky nemusela být nijak jednoduchá ani pro meziválečné kluky, kteří byli určitě mnohem zručnější, než jejich současní vrstevníci. Není divu, že v pozdějších letech redakce Mladého hlasatele požadavky na uniformitu vlajek zmírnila.

vlajky a Mladý hlasatel

Během roku 1939 byl v Mladém hlasateli dokonce opakovaně otiskován inzerát firmy Zdeněk Plesnivý, Praha III, Újezd 5, která vlajku za 12 korun případným zájemcům se svolením redakce vyrobila. Jak redakce časopisu uváděla: „Vlajky dodané touto firmou jsou poněkud jiné úpravy, než je předepsáno v Pokynech, ale jsou rovněž námi schváleny.“

No a teď se samozřejmě taky podívejte, jak vypadala klubová vlajka Rychlých šípů.


Zdroj obrazových reprodukcí: Mladý hlasatel, ročníky 1937–1939


›› Zpět na začátek stránky

›› Zpět na úvodní stranu Vontové.org s rozcestníkem