HomeMapa stránek › firma Wys Muller & Co.

Jaroslav Foglar a Mezinárodní obchodní zpravodajství Wys Muller & Co.

V roce 1925 ukončil Jaroslav Foglar dvouletou obchodní školu a začal hledat zaměstnání. Ve svých memoárech Život v poklusu píše, že to bylo těžké, neboť zuřila hospodářská krize. To je drobný faktografický omyl. Hospodářská krize v roce 1925 rozhodně nezuřila. Jak uvádí například Zdeněk Kárník ve svých dějinách První republiky, hospodářské potíže způsobené první světovou válkou začal tuzemský průmysl překonávat už v roce 1923 a tento hospodářský růst pokračoval. Už během roku 1925 se české hospodářství dostalo na 90% úroveň ke stavu předválečnému. Tyto trendy si české hospodářství udrželo i v následujících letech, než přišla koncem dvacátých let tzv. světová hospodářská krize způsobená pádem americké burzy, respektive reakcí veřejnosti na burzovní situaci.

Jestliže tedy Jaroslav Foglar píše o hospodářské krizi v roce 1925, je nutno to chápat především jako směs trudných vzpomínek na obtížné hledání prvního zaměstnání. Konkurence na trhu práce byla samozřejmě i tehdy veliká a na nového absolventa bez praxe nečekali nikde s otevřenou náručí. Editor knihy Život v poklusu by měl správně informaci před vydáním knihy uvést na pravou míru. Nějaká chybka ale vždycky uletí. Foglarovy memoáry navíc vznikaly poměrně živelným způsobem…

Foglarovo první zaměstnání

Nicméně se vraťme k podstatě věci, tj. k Foglarovu prvnímu zaměstnání. Mladý Jaroslav Foglar vzpomíná, jak napsal desítky krasopisných žádostí o místo a sledoval novinové inzeráty typu „přijme se praktikant“. Ale bez úspěchu. Na čísi radu se pak obrátil na jistou paní Kláru Munkovou, která se v paláci Lucerna, Vodičkova č. 36, zabývala zprostředkováním práce. Dnes bychom řekli, že provozovala takovou docela malou personální agenturu. Od paní Munkové dostal Foglar tip na informační kancelář Wys Muller & Co. se sídlem v tomtéž domě.

Praha, palác Lucerna

U společnosti Wys Muller & Co. pracoval Foglar vlastně velice krátce, pouze několik týdnů. Od začátku ledna 1925 do března či dubna toho roku. Několik doposud zcela neznámých a zajímavých detailů je k tomu uvedeno v jedné z poznámek druhého, rozšířeného vydání knihy Mýtus zvaný Stínadla od Miloše Dvorského.

pražský palác Lucerna

Na fotografii výše je vidět vstupní pasáž Lucerna ve stavu z roku 2011. Stále jde o jedno z obchodně rušných míst centra Prahy.

Během krátkého působení u Wys Muller & Co. si Jaroslav Foglar našel jiné místo u firmy Oskar Stein. U Oskara Steina pak trávil dlouhých 13 let. Vliv prvního a druhého Foglarova zaměstnavatele na spisovatelovu pozdější tvorbu nelze pochopitelně vůbec srovnávat. Přesto i ve svém prvním zaměstnání zažil Jaroslav Foglar věci, které si až do konce života pamatoval. Viz například jeho vzpomínka Strašidlo u půdy – jeho „zážitek na celý další život“.

Jednak to bylo jeho první zaměstnání, za druhé byl jako správný nováček z reality skutečného života asi dosti vykulený. Provoz v pražské kanceláři firmy Wys Muller & Co. mu k tomu ostatně poskytoval mnoho příležitostí. Uveďme si ale některé základní souvislosti k historii firmy.

Jedna z nejstarších společností v obchodování s business informacemi

Společnost Wys Muller & Co. byla založena v roce 1862 v nizozemském Amsterodamu a to za poměrně zajímavých okolností. Potomek jistého významného podnikatelského rodu, pan W. J. J. Gompertz (1838–1891), už jako 21letý mladík pendloval za rodinnými obchody mezi několika zámořskými státy. Při té příležitosti obstarával čistě z dobré vůle pro úzký okruh svých známých informace o poměrech některých osob či firem. Vzhledem k tomu, že začal být poměrně rychle před každou další plavbou zavalován množstvím takových žádostí, uvědomil si rozsah existující poptávky a inicioval založení samostatné společnosti s tímto zaměřením.

V té době již Gompertz také vydával speciální oborový časopis Mutua Confidentia, což byl svým způsobem jeho soukromý obchodní věstník, v němž zveřejňoval důležité informace o bonitě jednotlivých obchodních firem. Protože zájem o obchodní informace nadále rostl, Gompertz v roce 1862 vytvořil nové oddělení společnosti. Od svého hlavního účetního, kterým byl pan Wijs Muller, koupil licenční právo na používání jeho jména, čímž vznikla Wys Muller & Cie se sídlem v Amsterdamu. – Zakladatelem firmy tedy nebyl žádný pan Wys ani žádný pan Muller, jak by se někdo mohl mylně domnívat.

Už v následujícím roce společnost otevřela své pobočky v Paříži, Bruselu, Kolíně nad Rýnem a expanze pokračovala. Po roce 1870 společnost zdokonalila a rozšířila své komunikační metody. V dalších letech pak otevřela pobočky v Londýně, Berlíně, Curychu, Miláně, Vídni, Praze, Alžíru, Casablance, Budapešti a v jiných důležitých městech. Obsahem činnosti vzniklé informační sítě bylo ověřování důvěryhodnosti firem, dále prověřování úvěrových poměrů, také kontrola bonity firem, obstarávání inkas a související aktivity.

›› Přečtěte si také související článek Wys Muller & Co. v českých zemích.

Je jistě zajímavé, jak vnímal práci takovýchto informačních kanceláří mladý Jaroslav Foglar. Ve svých vzpomínkách k tomu píše:

„Úkolem takovýchto informačních kanceláří bylo zjišťovat zájemcům z obchodních kruhů spolehlivost firem, které měly dostat zboží na úvěr, zda budou či nebudou schopny zboží zaplatit. Každá taková informační kancelář měla několik pracovníků, kteří běhali po obchodních komorách a probírali se soudními rejstříky, kde takové údaje sháněli. Nepohrdli ani výřečností a drby domovnic nebo i samých řadových pracovníků dotazované firmy, jen aby mohli podat zájemci pokud možno spolehlivou mnohařádkovou informaci. Čím podrobnější byla, tím byla i vyšší mzda.“

Foglar zde činnost svého prvního zaměstnavatele možná až příliš shazuje. V principu má ale pravdu. Neveřejné informace e získávaly a dodnes získávají těmito i jinými podobnými investigativními metodami. Rozhodující pak je, zda dotyčný sběratel informací dokáže získaný informační materiál dobře analyzovat, nebo zda mu jde naopak o co největší objem. Foglar měl každopádně dojem, že v pražské kanceláři zvolili druhou variantu. Pokud tomu tak bylo, nebylo to samozřejmě šťastné řešení a čas také ukázal nezbytnost změn. Jak ale uvádí jedna z poznámek druhého vydání knihy Mýtus zvaný Stínadla, některé dochované dokumenty pražské kanceláře firmy Wys Muller & Co., působí při bližším zkoumání zvláštně.

Nezbytnost změn pracovního procesu se v širších souvislostech ukázala během dvacátých let. Obchodní situace a postupy se rychle mění a tak i společnost Wys Muller & Co. byla nucena se přizpůsobit novým podmínkám. Snaha po udržení konkurenceschopnosti nakonec vedla k výraznému zeštíhlení. V roce 1928 byly všechny kanceláře v Německu, v Rakousku i v Československu prodány. V roce 1938 se společnost zbavila svých aktivit v Itálii.

Dnes sídlí hlavní kancelář společnosti s pozměněným názvem Wys Muller Commercial Information ve Švýcarsku. Poté, co v roce 1964 odešel do penze poslední vlastník rodiny Gompertz, je společnost běžnou akciovou společností.

›› Další informace můžete najít například na oficiální adrese www.wysmuller.ch.

Pokud na území České republiky hledáte agenturu, která pro vás zajistí potřebné obchodní či privátní informace moderním a korektním způsobem, objednejte si průzkum u agentury abcRedakce.cz. Již více než deset let dodává informace o firmách a jednotlivcích, které pomáhají v rozhodování malým a středním firmám nebo privátním osobám. Agentura také provozuje jak klasickou výstřižkovou službu, tak především individuální průzkumy a výzkumy dle požadavků jednotlivých klientů.


›› Zpět na začátek stránky

›› Zpět na úvodní stranu Vontové.org s rozcestníkem