HomeMapa stránekfirma Wys Muller & Co. › Wys Muller v ČSR

Wys Muller & Co. v českých zemích

Ještě za Rakousko-Uherska vznikla vedle jiných i kancelář Wys Muller & Co. i ve Vídni. Shromažďovala informace o podnicích na území dnešního Česka, přičemž brzy začala hledat svého zástupce s působností přímo na území Česka. Z roku 1912 se zachoval novinový inzerát, v němž vídeňská kancelář hledá pro Prahu cestujícího agenta „české a německé řeči v slově i písmu mocného“.

Po vzniku Československé republiky, která se stala jedním z důležitých států v novém uspořádání Evropy, měla Wys Muller & Co. (tehdy již se sídlem v Paříži) pobočky jak v Praze, tak od konce roku 1922 (respektive oficiálně od dubna 1923) také v Brně, kde sídlila na tehdejší Palackého třídě č. 22. Nás samozřejmě v souvislosti s Jaroslavem Foglarem zajímá především kancelář pražská.

Jak víme od Jaroslava Foglara, pražská kancelář společnosti Wys Muller & Co. sídlila ve Vodičkově ulici č. 36. Podle Foglarových vzpomínek ji tehdy vedl jistý pan Ulmann (sic), který současně s tím ještě bokem stihl provozovat vlastní detektivní kancelář. Tyto údaje můžeme nyní doplnit.

novinový inzerát

Ředitel pražské kanceláře se celým jménem jmenoval Rudolf Ullmann a opravdu si vedle řízení pražské pobočky mezinárodní informační kanceláře soukromě provozoval i něco na způsob malé soukromé detektivní agendy. Přesněji řečeno, nebyla to detektivní kancelář v pravém slova smyslu. Ullmann si prostě uvědomoval, že obdobným způsobem, kterým pro svého zahraničního zaměstnavatele ověřuje platební schopnost firem, je možné ověřovat i věci privátního charakteru.

Jaroslav Foglar vzpomíná, že si Ullmann najímal údajně až pět detektivů, kteří pro něj hledali zmizelé členy rodin, zaměstnance okrádající své zaměstnavatele a podobně. Soudě dle dochovaných novinových inzerátů měl Rudolf Ullmann mezi svými klienty například úspěch s ověřováním solidnosti budoucích manželských partnerů. Zda o tom věděli v ústředí pařížské společnosti, to není známo. Spíše o tom však můžeme pochybovat.

novinový inzerát

Samotný Jaroslav Foglar popisuje situaci v kanceláři jako poměrně osobitou:

„Byla to velmi malá místnost a stálých úředníků se v ní mačkalo osm. Pro ilustraci rozměrů uvedu: naše psací stroje měly plechové poklopy, ale ty pro nedostatek místa nebylo kam dát, když se stroje odkryly. A tak si úředníci dávali poklopy pod stůl a na ně pokládali nohy.“

Jak vyplývá z dochovaných úředních dokumentů, Foglar byl sice do společnosti Wys Muller & Co. přijat na funkci komptoiristy (účetního) , v praxi ale vykonával práci poštovního referenta. Sám k tomu uvádí:

„Moje práce v kanceláři byla celkem jednoduchá, nic z toho, co jsem se učil v obchodní škole, jsem tu nepotřeboval. Roznášel jsem dopisy po Praze, psal jsem na firmy různé dotazy, zakládal jsem do krabic poštu podle abecedy, měl jsem na starosti příruční pokladnu – všechno za tři sta korun měsíčně.“

V první polovině dubna1925 získal Jaroslav Foglar místo u stabilní velkoobchodní společnosti Oskar Stein, velkoobchod papírem, kde pak pracoval celých dlouhých 13 let. Nejprve jako praktikant, posléze jako fakturant. Práce v této firmě, jejíž kanceláře byly v bezprostřední blízkosti starých pražských uliček, měla samozřejmě vliv i na jeho literární tvorbu.

Od jednatele pražské kanceláře Wys Muller & Co. dostal Foglar pro Oskara Steina dobrozdání s chybným datováním, jinak ale vstřícného vyznění:

V y s v ě d č e n í

pro pana Jaroslava Foglara, nar. 5./7. 1907, který byl u mně zaměstnán od 1./1. t.r. do 15./4. t.r. jakožto komtoirista k mé úplné spokojenosti.

Jmenovaný odešel na vlastní žádost, a mohu jej jako čilého a schopného pracovníka vřele doporučiti.

[podpis nečitelný, snad Ullmann]

V Praze, dne 16. dubna 1924 [sic]


Společnost Wys Muller & Co. v pozdějších letech

V roce 1932 společnost Wys Muller & Co. oslavila 70 své existence. V té době měla po celém světě 86 filiálek. Ve svých českých marketingových materiálech z toho roku uvádí:

„Svou dlouholetou tradicí, seriosností a hlavně zkušeností a spolehlivostí dobyla si firma Wys Muller & Co. ve světě obchodní místo nejčestnější a jest velmi významnou a důležitou složkou v životě národohospodářském.“

Možná že z těchto reklamních řádků cítíte určité propagační přehánění. A bezesporu tam je. Na druhou stranu firma (dnes již pod názvem Wys Muller Commercial Information) přes různé obtíže po řadě zeštíhlení přežila až do současnosti, byť své služby poskytuje v převážné míře klientům na území Švýcarska.

Pokud na území České republiky hledáte agenturu, která pro vás zajistí potřebné obchodní či privátní informace moderním a korektním způsobem, objednejte si průzkum u agentury abcRedakce.cz. Již více než deset let dodává informace o firmách a jednotlivcích, které pomáhají v rozhodování malým a středním firmám nebo privátním osobám. Agentura také provozuje jak klasickou výstřižkovou službu, tak především individuální průzkumy a výzkumy dle požadavků jednotlivých klientů.


›› Zpět na začátek stránky

›› Zpět na úvodní stranu Vontové.org s rozcestníkem